U bevindt zich hier:

Home
  • algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


U kunt onze algemene voorwaarden hier in PDF downloaden.
Privacyverklaring

Algemene informatie
Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren op welke wijze Luijtgaarden Handelsonderneming B.V. (Luijtgaarden), eigenaar van www.luijtgaarden.nl, omgaat met persoonsgegevens die zij via haar website en diensten verkrijgt. Luijtgaarden respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door aanmelding via deze website gaat u akkoord met deze privacyverklaring. Onze interne richtlijn ter bescherming van persoonsgegevens – het klantgegevensbeleid van Luijtgaarden – is opgesteld in overeenstemming met de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. Luijtgaarden behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op het moment van ingang van de wijzigingen gepubliceerd op de website. Indien een deel van deze privacyverklaring nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van deze verklaring onverlet. In plaats van het nietige of vernietigde is dan van toepassing hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Voor welke doeleinden gebruikt Luijtgaarden uw gegevens?
Wanneer u op de website van Luijtgaarden persoonlijke gegevens verstrekt, dan worden die gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Luijtgaarden gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Ten behoeve van de afhandeling van uw verzoek om informatie, het aanvragen van een offerte, het aanvragen van een consult, het aanvragen van een dakinspectie, het bepalen van het type dakpan en het melden van een project;

2. Ten behoeve van de verzending van een nieuwsbrief met relevante informatie over haar producten, diensten, acties en aankondigingen;
3. Ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en dienstverlening, waaronder marktonderzoek;
4. Ten behoeve van mailings over bijvoorbeeld nieuwe producten en/of services, acties en/of aanbiedingen en nieuws over Luijtgaarden in het algemeen.

Recht van verzet
Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief kunt u zich via een link in de nieuwsbrief te allen tijde afmelden. Indien u niet door Luijtgaarden benaderd wilt worden voor de doeleinden zoals vermeld onder punt 3, kunt u dit kosteloos schriftelijk melden bij:

Luijtgaarden Handelsonderneming B.V.
Kreekdijk 9
4758 TL Standdaarbuiten
Of per e-mail: info@luijtgaarden.nl

Links
Op de website van Luijtgaarden zijn (worden) diverse verwijzingen (links) naar andere sites opgenomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze partijen.

Vragen?
Als u vragen en/of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar info@luijtgaarden.nl met het onderwerp „privacy”.